Sosial boligbygging

Rimeligere boliger er et stort sosialt gode, særlig for unge i etableringsfasen. Vi vil gjøre det enklere å bygge rimelig gjennom friregulering. Med friregulering menes å regulere alle områder til friest mulig bruk på forhånd. Dagens sentralstyring fører til et statisk og dødt bymiljø som ikke imøtekommer innbyggernes ønsker. Frigjøring av disse arealene vil føre til mindre press i villastrøk om bygging av nye høyhus.

Vi vil

  • friregulere størst mulig areal
  • fjerne høydebegrensninger på nybygg
  • stille oss positive til byggesøknader

Programoversikt || << Grøntareal || Alternative boligformer >>


Opplesning av punktet «Sosial boligbygging»