Sosialhjelp

Passivisering av mennesker som er i stand til å ta vare på seg selv er kanskje den aller største utfordringen for et bærekraftig samfunn. NAV-fellen må motvirkes på alle mulige vis. Det er kommunens oppgave å sørge for at færrest mulig innbyggere, spesielt unge mennesker, havner i en slik situasjon. Når det skjer skal fokus være å hjelpe dem fortest mulig og helst permanent ut av situasjonen.

Vi vil

  • prioritere hjelp til jobbsøking og flytting til områder der jobb finnes
  • plassere sosialboliger utenfor de mest etterspurte og sentrale boligstrøk
  • innføre full stans og reversering av kommunale kjøp av sosialboliger
  • fryse satser for sosialhjelp

Programoversikt || << Bygg og gebyr || Skatt og avgift >>


Opplesning av punktet «Sosialhjelp»