Økonomisk styring og frie midler

Mesteparten av kommunens budsjett er bundet opp før velgerne går til urnene. Storting og regjering har vedtatt en mengde lover og forskrifter som fastsetter standarder og omfang for kommunens tjenestetilbud. I tillegg finnes hundretalls prosjekter der kommunen kan søke eller har søkt øremerkede midler. Dette er typisk prosjekter som delfinansieres 50 % fra staten. Det er vanskelig for lokalpolitikere å takke nei til sentral finansiering man ellers ikke ville fått, men det reduserer ofte lokalpolitikernes handlingsrom ettersom kommunen må forplikte seg til egenfinansiering av det resterende fra sine frie midler. Det øker makten til rikspolitikere på bekostning av lokaldemokratiet. Statlige tilskudd skal overføres som frie midler, og dermed sette lokalpolitikerne bedre i stand til å prioritere på områder de har ansvar for og innsikt i. Politikere skal ikke bidra til å redusere handlingsrommet for fremtidige generasjoner ved å pådra kommunen ytterligere gjeld og forpliktelser. Vi skal prioritere å nedbetale eksisterende gjeld. Folkevalgte skal jevnlig orienteres om grad av frie midler fra kommunens administrasjon.

Vi vil

  • nedbetale kommunal gjeld
  • stemme mot opptak av lån med løpetid lenger enn neste valg
  • arbeide for reduksjon i bruk av øremerkede tilskudd
  • at folkevalgte jevnlig orienteres om kommunens frie midler

Programoversikt || << Kommuneplan || Styringsprinsipper >>


Opplesning av punktet «Økonomisk styring og frie midler»