Styringsprinsipper og innflytelse

Kommunen styres av lokalpolitikere som får mandat av velgerne, og råder dermed over kommunes makt og økonomiske midler. Det er legitimt og ønskelig at innbyggere og interesseorganisasjoner har anledning til å kommunisere med politikerne om saker som opptar dem. Det er et økende problem at fagorganisasjoner og andre interessegrupper med en politisk agenda gis særskilt og stadig større direkte innflytelse gjennom ulike samarbeidsavtaler, råd og utvalg. I praksis utvannes mandatet velgerne har gitt. Mange av disse påvirkningsagentene hever kommunal lønn, og bidrar til å gi administrative utredninger en ideologisk slagside. Vi vil fremme en praksis der roller og agendaer er tydelig avklart, og der politisk påvirkning skjer åpent og transparent.

Vi vil

  • holde lobbyister og interessegrupper utenfor politiske beslutninger
  • minimere maktoverføring til utvalg uten representativ sammensetning
  • redusere bruk av representanter for særinteresser til skattefinansierte oppgaver

Programoversikt || << Styring og frie midler || Knutepunkt >>


Opplesning av punktet «Styringsprinsipper og innflytelse»