Vedlikehold av grøntareal

Vi vil tilrettelegge for at lag, stiftelser og foreninger kan overta vedlikehold av kommunale grøntarealer. Ikke alle parker og bynære grøntarealer blir godt vedlikeholdt. Deler av byen gror ned av kratt, som etterhvert utvikler seg til småskog til stor sjenanse for beboerne. Vi vil at lokale aktører kan inngå kontrakter om vedlikehold med kommunen. Dersom interessen for eller evnen til å vedlikeholde bortfaller, går ansvaret tilbake til kommunen.


Programoversikt || << Miljø || Sosial boligbygging >>


Opplesning av punktet «Vedikehold av grøntareal»