Vingeklippet lokalt selvstyre

Spillerommet i lokalpolitikken er mye mindre enn vi ønsker. Rammene er lagt av staten gjennom lover og forskrifter, og lokalpolitikken reduseres i stor grad til å forvalte statlige ordninger uten særlig innflytelse på kostnadsnivå eller prioriteringer. Vi ønsker uinnskrenket konkurranse i et friest mulig marked til beste for forbrukerne. På mange områder har staten opprettet monopoler og kartellordninger gjennom lover og forskrifter. I tillegg utøves kontroll gjennom øremerkede midler, lovpålagte tjenester, ekstra tilskudd ved egen delbetaling osv. Slike sentralstyrte ordninger rasjonerer kompetanse og kapasitet, fordi rasjonering i et slikt system er den eneste måten man kan kontrollere utgiftsnivået. Samfunnet ville blitt bedre gjennom mange ulike lokale eksperimenter i stedet for noen få toppstyrte. Skoler, helsetilbud og alle andre områder ville nyte godt av reell konkurranse og mer innovasjon.

Vi skulle, blant mye annet, ønske vi kunne

  • desentralisere mest mulig makt
  • fjerne planøkonomisk sentralstyring til fordel for et fritt marked
  • innføre fri konkurranse i helse- og utdanningssektoren
  • erstatte skatter og avgifter med frivillig finansiering
  • la idrett, kunst, kultur og øvrig åndsliv være et sivilt anliggende

Programoversikt || << Lovpålagte tjenester || Savner du noe? >>


Opplesning av punktet «Vingeklippet lokalt selvstyre»