Overregulering hindrer byutvikling

Vi kunne nylig lese at et nytt prosjekt med innovative delingsleiligheter står i fare for ikke å realiseres, fordi Plan- og bygningsetaten foreslår å ikke godkjenne omregulering. Etaten forholder seg til reguleringer Oslos politikere allerede har lagt for området i Fyrstikkbakken på Bryn. Saken illustrerer hvorfor Liberalistene i Kommuneprogrammet går inn for friregulering. Friregulering er … Les mer

Forbudspartiet FrP

Tid om annen hevder Fremskrittspartiet at de også er liberalister. I dag kan vi lese at Oslo FrP vil vurdere forbud mot sparkesykler. Nylig ble det kjent at den «blå-blå» regjeringen der FrP inngår, innfører TV-lisens også for blinde, TV-løse, strømløse og alle andre som ikke benytter NRKs tjenester. Vi synes det er greit å … Les mer

Valglister innlevert

I 2015 var Oslo en ensom svale i partiet, det eneste laget som fikk stilt liste til lokalvalget. I år er det mange flere, over hele landet. Muligheten til å stemme for fredelig frihet vil finnes i alle fylker, og opp mot 50 kommuner. I 2015 stilte Liberalistene Oslo kommuneliste med kun 7 kandidater, i … Les mer

Tilsvar på Scenekunst.no

Portrett Roald Ribe

I forbindelse med en nyhetssak på scenekunst.no så ble Liberalistene trukket inn i en sammenheng hvor vi ikke hadde noe med saken å gjøre. Det førte til et tilsvar, ført i pennen av Roald Ribe. Tilsvaret finner du her: >>> Gå til artikkelen på Scenekunst >>>

Bystyrevalg 2019

Toppkandidater for Liberalistene Oslo til bystyret

Liberalistene Oslo sitt årsmøte lørdag 9. februar fastsatte lagets fylkeskommunale valgliste. Valgkomiteens innstilling ble i all hovedsak vedtatt. Topp 5 på valglisten er som følger:

  • Roald Ribe
  • Arnt Rune Flekstad
  • Aleksander Aas
  • Kristin Spitznogle
  • Peter Hagen

Litt om (enhets)skolen

Frihet, valgmuligheter og pluralisme er stikkord for Liberalistenes syn på skole. Vi ønsker oss ulike skoler for ulike mennesker! Roald Ribe, leder for Liberalistene i Oslo, har skrevet i Nettavisen om hva som skjer når alle blir påtvunget samme opplegg.