Styret

Nåværende styre
(valgt på ekstraordinært årsmøte 11/10-2020)

 • Peter Hagen (leder)
 • Christian Weld Haakonseth (nestleder)
 • Didrik Frydenlund (sekretær)
 • Vegard Nøtnæs (styremedlem)
 • Haakon Sperre (styremedlem)
 • Andreas Kristiansen (1. vara)
 • Kenneth Larsen (2. vara)
Foran fra venstre: Peter, Christian. Bak fra venstre: Vegard, Didrik, Haakon.

Tidligere styrer i Liberalistene Oslo

Styret fra årsmøtet 8. februar 2020

 • Roald Ribe (leder)
 • Aleksander Aas (nestleder)
 • Peter Hagen (sekretær)
 • Vegard Nøtnæs (styremedlem)
 • Christian Weld Haakonseth (styremedlem)
 • Kirsti Villemo Gjestvang (styremedlem)
 • Jarle Andreas Ytreberg (styremedlem)
 • Haakon Sperre (1. vara)
 • Didrik Frydenlund (2. vara)
Foran fra venstre: Aleksander, Roald, Peter, Vegard. Bak fra venstre: leder for LibUng Oslo Victoria Sveinsson, Haakon, Didrik, Kirsti, Jarle, Christian.

Styret fra årsmøtet 9. februar 2019

 • Roald Ribe (leder)
 • Aleksander Aas (nestleder)
 • Vegard Nøtnæs (sekretær)
 • Peter Hagen (styremedlem)
 • Geir Hoksnes (styremedlem)
 • Haakon Sperre (1. varamedlem)
 • Kristian Åsheim (2. varamedlem)
 • Benjamin Bringsaas (3. varamedlem)
 • Christian Weld Haakonseth (4. varamedlem)
 • Victoria Sveinsson (observatør, fast møterett som leder i LibUng Oslo)
Første styremøte med et fulltallig 2019-styre 5/3-2019, fv Vegard, Geir, Christian, Benjamin, Roald, Haakon, Kristian, Peter og Aleksander. Bak kameraet: Victoria.

Styret fra årsmøtet 26. februar 2018

 • Roald Ribe (leder)
 • Bent Johan Mosfjell (nestleder) *
 • Aleksander Aas (sekretær)
 • Bastian Winde Harbo (styremedlem)
 • Vegard Nøtnæs (styremedlem) *
 • Remy Bugge (1. varamedlem)
 • Haakon Sperre (2. varamedlem)
 • Geir Hoksnes (3. varamedlem) *
Styret i den tilstand det lot seg velge ved årsmøtet i 2018, foran fv: Sindre Høllesli, Aleksander Aas, Roald Ribe og Fredrik Laving. Bak fv: Remy Bugge, Vegard Nøtnæs, Håkon Sperre og Bent Johan Mosfjell. Ikke til stede: Bastian Winde Harbo

*Nestleder Fredrik Laving og 4. varamedlem Sindre Høllesli trakk seg fra vervene i løpet av året. Styret konstituerte da Bent Johan Mosfjell som ny nestleder, Vegard Nøtnæs som nytt styremedlem og Geir Hoksnes som nytt varamedlem.

Styret fra årsmøtet 18. februar 2017

 • Roald Ribe (leder)
 • Bastian Winde Harbo (nestleder)
 • Harald Hansen (sekretær)
 • Fredrik Laving (styremedlem)
 • Haakon Sperre (styremedlem)
 • Geir Hoksnes (styremedlem)
 • Nicklas Skoglund (styremedlem)
 • Sindre Høllesli (styremedlem)
 • Andreas King (styremedlem)
 • Lars Thorvaldsen (1. varamedlem)
 • Petter Holone (2. varamedlem)
 • Asbjørn Næss (3. varamedlem)

Interrimstyret fra stiftelsesmøtet 10. januar 2017

 • Roald Ribe (leder)
 • Bastian Winde Harbo (nestleder)
 • Harald Hansen (sekretær)
 • Haakon Sperre (styremedlem)
 • Fredrik Laving (styremedlem)
 • Geir Hoksnes (styremedlem)
 • Nicklas Skoglund (styremedlem)
 • Gregor Taube (1. varamedlem)