Styret

Sittende styre – valgt på årsmøtet 26. mars 2022

Peter Hagen (leder)
Haakon Sperre (nestleder)
Kenneth Larsen (sekretær)
Arta Rambjør (styremedlem)
Kristian Åsheim (styremedlem)
David Oftedal (1. vara)
Marie Katrine Ekeberg (2. vara)
Laura Leon (3. vara)

Tidligere styrer i Liberalistene Oslo

Styret fra årsmøtet 14. mars 2021

Foran fra venstre: Haakon, Christian, Peter. Bak fra venstre: David, Kenneth, Sven.

Peter Hagen (leder)
Christian Weld Haakonseth (nestleder)
Haakon Sperre (sekretær)
Arta Rambjør (styremedlem)
Andreas Kristiansen (styremedlem)
Kenneth Larsen (1. vara)
Sven Randmæl (2. vara)
David Oftedal (3. vara)


Styret fra ekstraordinært årsmøte 11. oktober 2020

Foran fra venstre: Peter, Christian. Bak fra venstre: Vegard, Didrik, Haakon.
 • Peter Hagen (leder)
 • Christian Weld Haakonseth (nestleder)
 • Didrik Frydenlund (sekretær)
 • Vegard Nøtnæs (styremedlem)
 • Haakon Sperre (styremedlem)
 • Andreas Kristiansen (1. vara)
 • Kenneth Larsen (2. vara)

Styret fra årsmøtet 8. februar 2020

Fylkesstyre 2020
Bak fra venstre: Victoria, Haakon, Didrik, kirsti, Jarle, Christian.
Foran fra venstre: Aleksander, Roald, Peter, Vegard.
 • Roald Ribe (leder)
 • Aleksander Aas (nestleder)
 • Peter Hagen (sekretær)
 • Vegard Nøtnæs (styremedlem)
 • Christian Weld Haakonseth (styremedlem)
 • Kirsti Villemo Gjestvang (styremedlem)
 • Jarle Andreas Ytreberg (styremedlem)
 • Haakon Sperre (1. vara)
 • Didrik Frydenlund (2. vara)

Styret fra årsmøtet 9. februar 2019

Første styremøte med et fulltallig 2019-styre 5/3-2019, fv Vegard, Geir, Christian, Benjamin, Roald, Haakon, Kristian, Peter og Aleksander. Bak kameraet: Victoria.
 • Roald Ribe (leder)
 • Aleksander Aas (nestleder)
 • Vegard Nøtnæs (sekretær)
 • Peter Hagen (styremedlem)
 • Geir Hoksnes (styremedlem)
 • Haakon Sperre (1. varamedlem)
 • Kristian Åsheim (2. varamedlem)
 • Benjamin Bringsaas (3. varamedlem)
 • Christian Weld Haakonseth (4. varamedlem)
 • Victoria Sveinsson (observatør, fast møterett som leder i LibUng Oslo)

Styret fra årsmøtet 26. februar 2018

Styret i den tilstand det lot seg velge ved årsmøtet i 2018, foran fv: Sindre Høllesli, Aleksander Aas, Roald Ribe og Fredrik Laving. Bak fv: Remy Bugge, Vegard Nøtnæs, Håkon Sperre og Bent Johan Mosfjell. Ikke til stede: Bastian Winde Harbo
 • Roald Ribe (leder)
 • Bent Johan Mosfjell (nestleder) *
 • Aleksander Aas (sekretær)
 • Bastian Winde Harbo (styremedlem)
 • Vegard Nøtnæs (styremedlem) *
 • Remy Bugge (1. varamedlem)
 • Haakon Sperre (2. varamedlem)
 • Geir Hoksnes (3. varamedlem) *

*Nestleder Fredrik Laving og 4. varamedlem Sindre Høllesli trakk seg fra vervene i løpet av året. Styret konstituerte da Bent Johan Mosfjell som ny nestleder, Vegard Nøtnæs som nytt styremedlem og Geir Hoksnes som nytt varamedlem.

Styret fra årsmøtet 18. februar 2017

 • Roald Ribe (leder)
 • Bastian Winde Harbo (nestleder)
 • Harald Hansen (sekretær)
 • Fredrik Laving (styremedlem)
 • Haakon Sperre (styremedlem)
 • Geir Hoksnes (styremedlem)
 • Nicklas Skoglund (styremedlem)
 • Sindre Høllesli (styremedlem)
 • Andreas King (styremedlem)
 • Lars Thorvaldsen (1. varamedlem)
 • Petter Holone (2. varamedlem)
 • Asbjørn Næss (3. varamedlem)

Interrimstyret fra stiftelsesmøtet 10. januar 2017

 • Roald Ribe (leder)
 • Bastian Winde Harbo (nestleder)
 • Harald Hansen (sekretær)
 • Haakon Sperre (styremedlem)
 • Fredrik Laving (styremedlem)
 • Geir Hoksnes (styremedlem)
 • Nicklas Skoglund (styremedlem)
 • Gregor Taube (1. varamedlem)