Styret

Nåværende styre
(valgt på ekstraordinært årsmøte 11/10-2020)

 • Peter Hagen (leder)
 • Christian Weld Haakonseth (nestleder)
 • Didrik Frydenlund (sekretær)
 • Vegard Nøtnæs (styremedlem)
 • Haakon Sperre (styremedlem)
 • Andreas Kristiansen (første vara)
 • Kenneth Larsen (andre vara)
Peter og Christian foran, Vegard, Didrik og Haakon bak

Tidligere styrer i Liberalistene Oslo

Styret fra årsmøtet 9/2-2019

Første styremøte med et fulltallig 2019-styre 5/3-2019, fv Vegard Nøtnæs, Geir Hoksnes, Christian Haakonseth, Benjamin Bringsaas, Roald Ribe, Haakon Sperre, Kristian Aasheim, Peter Hagen og Aleksander Aas. Bak kameraet: Victoria Sveinsson (LibUng)
 • Roald Ribe (leder)
 • Aleksander Aas (nestleder)
 • Vegard Nøtnæs (sekretær)
 • Peter Hagen (styremedlem)
 • Geir Hoksnes (styremedlem)
 • Haakon Sperre (1. varamedlem)
 • Kristian Åsheim (2. varamedlem)
 • Benjamin Bringsaas (3. varamedlem)
 • Christian Weld Haakonseth (4. varamedlem)
 • Victoria Sveinsson (observatør, fast møterett som leder i LibUng Oslo)

Kontaktpersoner i styret for ulike områder i 2019:

 • Budskap og profilering: Roald & Benjamin
 • Medlemsansvarlig: Aleks
 • Materiell & logistikk: Peter
 • Film/medieproduksjon: Geir & Christian
 • Stands og eksterne arrangementer: Haakon & Kristian
 • Interne arrangementer: Benjamin
 • Nettside: Vegard
 • Økonomi: Roald
 • Skoledebatter/LibUng: Victoria
 • Koordinering styrearbeid: Vegard

Styret fra årsmøtet 26/2-2018

Styret i den tilstand det lot seg velge ved årsmøtet i 2018, foran fv: Sindre Høllesli, Aleksander Aas, Roald Ribe og Fredrik Laving. Bak fv: Remy Bugge, Vegard Nøtnæs, Håkon Sperre og Bent Johan Mosfjell. Ikke til stede: Bastian Winde Harbo
 • Roald Ribe (leder)
 • Bent Johan Mosfjell (nestleder) *
 • Aleksander Aas (sekretær)
 • Bastian Winde Harbo (styremedlem)
 • Vegard Nøtnæs (styremedlem) *
 • Remy Bugge (1. varamedlem)
 • Haakon Sperre (2. varamedlem)
 • Geir Hoksnes (3. varamedlem) *

*Nestleder Fredrik Laving og 4. varamedlem Sindre Høllesli trakk seg fra vervene i løpet av året. Styret konstituerte da Bent Johan Mosfjell som ny nestleder, Vegard Nøtnæs som nytt styremedlem og Geir Hoksnes som nytt varamedlem.

Styret fra årsmøtet 18/2-2017

 • Roald Ribe (leder)
 • Bastian Winde Harbo (nestleder)
 • Harald Hansen (sekretær)
 • Fredrik Laving (styremedlem)
 • Haakon Sperre (styremedlem)
 • Geir Hoksnes (styremedlem)
 • Nicklas Skoglund (styremedlem)
 • Sindre Høllesli (styremedlem)
 • Andreas King (styremedlem)
 • Lars Thorvaldsen (1. varamedlem)
 • Petter Holone (2. varamedlem)
 • Asbjørn Næss (3. varamedlem)

Interrimstyret fra stiftelsesmøtet 10/1-2017

 • Roald Ribe (leder)
 • Bastian Winde Harbo (nestleder)
 • Harald Hansen (sekretær)
 • Haakon Sperre (styremedlem)
 • Fredrik Laving (styremedlem)
 • Geir Hoksnes (styremedlem)
 • Nicklas Skoglund (styremedlem)
 • Gregor Taube (1. varamedlem)