Oslo må være en by for alle

President i Liberalistisk Ungdom, Benjamin Bringsås, kommenterer på boligmarkedet i Avisa Oslo. «Mitt parti Liberalistene mener løsningen ligger i det overregulerte markedet. Politikerne bør gjøre mindre, ikke mer. Unge mennesker, innvandrere, ressurssvake og lavtlønte, trenger et marked tilpasset etterspørselen. Ressurssvake bør få anledningen til å kjøpe enklere og mindre leiligheter. Tinyhouse kan være en slik … Les mer