enhetsskolen Arkiver - Liberalistene Oslo

Enhetsskolens likhetstanke er en katastrofe

Portrett Roald Ribe

Roald Ribe kommenterer enhetsskolen i et leserinnlegg i Nettavisen. «Elever er individer, med individuelle talenter, interesser og ambisjoner. Elever vil nyte godt av et større utvalg av skoletilbud, ikke å bli statistisk jevnt fordelt ut over et sett av skoler med stort sett samme tilbud. Skolenes resultater er helt uinteressante, det er hva hver enkelt … Les mer

Enhetsskole, inntaksregler, premisser og løsninger

Portrett Roald Ribe

Roald Ribe uttaler seg om enhetsskolen i et leserinnlegg i Nettavisen. «Fritt skolevalg er grunnleggende for å legge til rette for flere gode skoler med større variasjon. Vi bør støtte opp om alle alternativer, inkludert private skoler, friskoler og god hjemmeundervisning. Størst mulig selvbestemmelse for den enkelte skole og dens ansatte vil gi mer mangfold. … Les mer