Økonomisk kollaps redder ikke klima

President i Liberalistisk Ungdom, Benjamin Bringsås, kommenterer SVs program «Rettferdig grønt skifte – Grønn ny deal” i Liberaleren. «Vi trenger kontrollerte kutt i utgifter og økt verdiskapning for å imøtekomme en tid uten oljeinntekter, med eldrebølge. Dette er den umiddelbare krisen. Vi får ingen grønn omstilling om vi ikke først får en bærekraftig stat og … Les mer

Ikke la deg lure av rusreformen

President i Liberalistisk Ungdom, Benjamin Bringsås, forklarer hvordan rusreformen kommer til kort i et innlegg i Liberaleren. «For oss som er sterke tilhengere av en etterlengtet rusreform, er det trist å se sjansen på en radikal liberalisering sløst bort på forslaget regjeringen har lagt frem. Reformen er et godt steg i riktig retning. Jeg ville … Les mer

Fra riksdagsbrann til korona

Peter Hagen ser med bekymring på hvordan frykt brukes for å rettferdiggjøre en innskrenkning av rettigheter i et innlegg i Liberaleren. «My inherent rights don’t end where your fear begins” stod det skrevet på en amerikansk demonstrasjonsplakat denne sommeren. Sitatet trakk tankene i retning av Benjamin Franklin, og sjelden traff en plakat bedre. Det er … Les mer

Korrupsjon og kameraderi i kommune-Norge

President i Liberalistisk Ungdom, Benjamin Bringsås, ser med bekymring på politikere som begunstiger seg selv i kommune-Norge i et innlegg i Liberaleren. «Korrupsjonstiltalen mot Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) forsterker inntrykket mange nordmenn sitter med: kameraderi er et reelt problem ute i kommune-Norge. Dette gjelder spesielt i byggesaker.» Les innlegget her.

Bør vi gjenåpne samfunnet?

President i Liberalistisk Ungdom, Benjamin Bringsås, stiller et betimelig spørsmål om gjenåpning i Liberaleren. «Vi bør putte partipreferanser til side og stå samlet mot de strenge inngrepene. Vi bør stå opp for alle som lider i dag og de som kommer til å lide av de strenge tiltakene. Både sosialt og psykologisk, men også økonomisk. … Les mer

Borgerlønn til alle?

Vegard Nøtnæs

Vegard Nøtnæs tar for seg borgerlønnsmodelle og regner på hvordan den kan erstatte dagens trygdesystem i et innlegg i Liberaleren. «Formålet her er å utforske borgerlønn fra et par vinkler: Gi en kort innføring i de mest sentrale ideene knyttet til borgerlønnslignende systemer. Beskrive noen hovedvarianter og vurdere fordeler og ulemper med dem Konstruere et … Les mer

Arbeideren bør takke liberalismen!

President i Liberalistisk Ungdom, Benjamin Bringsås, fremhever de godene liberale tanker har gitt verdens arbeidere, og argumenterer for å fjerne inntektsskatten og arbeidsgiveravgiften, i et innlegg i Liberaleren. «Arbeidernes dag bør brukes til å takke liberalismen. Hadde det ikke vært for denne ideologien hadde vi fortsatt hatt enevelde, føydalisme og merkantilisme. Ingenting har gjort mer … Les mer

Nei til loven om masseovervåkning!

President i Liberalistisk Ungdom, Benjamin Bringsås, er skeptisk til den nye etterretningstjenesteloven og taler personvernets sak i et innlegg i Liberaleren. «Befolkningen må si klart og tydelig nei til regjeringens forslag til ny E-lov! Vi ønsker ikke USA-lignende tilstander i Norge. Å masseovervåke er autoritært og undertrykkende. Det kuer folkets trygghet og tillit til deres … Les mer

Liberalisme er kvinnekamp

President i Liberalistisk Ungdom, Benjamin Bringsås, skriver om feminisme og individualisme i et innlegg i Liberaleren. «Feminisme er i utgangspunktet en bevegelse for likhet mellom kvinner og menn. Likhet for loven. Likestilling. Som konsekvente forsvarere av alle individers rettigheter er det en selvfølge at liberalister støtter en slik tanke. Feminismen utgjorde opprinnelige liberale individualister. Det … Les mer

Mindre stat, mer frihet

President i Liberalistisk Ungdom, Benjamin Bringsås, skriver om den stadig ekspanderende staten i et innlegg i Liberaleren. «Egentlig syntes jeg lite om de som bruker skremselspropaganda som taktikk for å få gjennom egne politiske synspunkt. Samfunnsdebatten er i alt for høy grad preget av frykt og pessimisme. Venstresiden skriker om jordens undergang gjennom klimakrise, og … Les mer