Vi har ikke tid til å vente til hele befolkningen har fått vaksine

President i Liberalistisk Ungdom, Benjamin Bringsås, tar oppgjør med nedstengningen og de negative konsekvensene den medfører i Nettavisen. «Dagens restriksjoner øker selvmordsraten, ødelegger mental helse, hemmer unges sosiale utvikling og fratar hardtarbeidende mennesker deres inntekt og livsgrunnlag.» Les innlegget her.

Eldreomsorgen må tilpasses hver enkelt

Christian Weld Haakonseth argumenterer for et varmere samfunn og bedre eldreomsorg gjennom liberalisme i et innlegg i Nettavisen. «Helse og omsorg er en servicetjeneste. Det er noe som må og skal konkurranseutsettes i et fungerende marked. Det bør være et hvert enkelt menneskes rett å kunne velge hvordan man vil bli tatt vare på.» Les … Les mer

Innovasjon Norge bør legges ned

Portrett i lilla sirkel Roald Ribe

Roald Ribe tar et oppgjør med Innovasjon Norge og statsfinansiert investering av oppstartsbedrifter i et innlegg i Nettavisen. «Det finnes ingen rasjonell grunn til å tro at man kan sette offentlig ansatte til å velge vinnere i et marked av ideer. Det er absolutt ingenting som tyder på at hverken politikere eller byråkrater er egnet … Les mer

Eksisterer det et høyreparti i Norge?

Portrett i lilla sirkel Roald Ribe

Roald Ribe stiller seg spørsmålet i Nettavisen. «Helt siden det het Anders Langes Parti og frem til begynnelsen av 90-tallet markedsførte Fremskrittspartiet seg som et parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Etter seks år i regjering er det lite som tyder på at det er formålet, og ganske mye som viser … Les mer

Bompenger er IKKE problemet

Roald Ribe forklarer i Nettavisen hvorfor bompenger i seg selv ikke er et problem. «Symptomet er bompenger, men opprinnelsen og årsaken er en stadig voksende offentlig sektor. Politikere lover bort stadig mer «gratis» tjenester og tilbud til deg og andre. Tenker man seg om så forstår de fleste at noen må betale for alt sammen, … Les mer

Enhetsskolens likhetstanke er en katastrofe

Portrett Roald Ribe

Roald Ribe kommenterer enhetsskolen i et leserinnlegg i Nettavisen. «Elever er individer, med individuelle talenter, interesser og ambisjoner. Elever vil nyte godt av et større utvalg av skoletilbud, ikke å bli statistisk jevnt fordelt ut over et sett av skoler med stort sett samme tilbud. Skolenes resultater er helt uinteressante, det er hva hver enkelt … Les mer

Enhetsskole, inntaksregler, premisser og løsninger

Portrett Roald Ribe

Roald Ribe uttaler seg om enhetsskolen i et leserinnlegg i Nettavisen. «Fritt skolevalg er grunnleggende for å legge til rette for flere gode skoler med større variasjon. Vi bør støtte opp om alle alternativer, inkludert private skoler, friskoler og god hjemmeundervisning. Størst mulig selvbestemmelse for den enkelte skole og dens ansatte vil gi mer mangfold. … Les mer

Liberalistene vil fjerne velferdsstaten, avvikle gratis skole og åpne for fri innvandring

I forbindelse med at Liberalistene samlet nok underskrifter til å stille lister til stortingsvalget tok Nettavisen en nærmere kikk på partiprogrammet. «Partiet baserer seg på liberalismen i sin reneste form, en ideologi som er den strake motsetningen til kommunismen. I liberalismen skal staten være så liten som overhode mulig, og den skal utelukkende eksistere for … Les mer